Får lov å bygge smalere gang- og sykkelvei over matjord

Hans Hilding Hønsvall hilser årsmøtet og kan stolt fortelle om prinsippielt viktig jordvernvedtak

Sist uke ble det fattet et vedtak som kan spare masse matjord hvis det følges opp i resten av landet. Vestfold Fylkeskommune har nemlig fått lov av Statens Vegvesen til å redusere grøftebredden mellom fylkesvei og ny gang- og sykkelvei for å spare verdifull matjord. -Prinsippielt viktig seier for matjorda, understreker Vestfold Fylkeskommune 

Gang og sykkelvei langs rv 35

Fra Linnestad mot Revetal er gang- og sykkelveien bygd i henhold til veinormalene med 3 meters grøft mellom fylkesveien og gang- og sykkelveien. Nå har Vestfold Fylkeskommune fått lov av Statens Vegvesen til å fravike 3 meterskravet. I retning Åskollen har hovedutvalg for samferdsel og areal derfor vedtatt å bygge gang og sykkelvei med 1 meters grøftebredde og autovern mellom vei og gang-og sykkelveien.

 

Sikkerheten er dermed ivaretatt og det spares 2 kvadratmeter av Vestfolds verdifulle matjord for hver løpemeter gang- og sykkelvei!

 

Innlegg og hilsen fra Hans Hilding Hønsvall (VFK og KrF) under årsmøtet til Vestfold Bondelag

-En svært gledelig og viktig prinsippiell seier for jordvernet, understreket utvalgsleder Hans Hilding Hønsvall (KrF) da han stolt kunne fortelle om det ferske vedtaket i sin hilsen til årsmøtet i Vestfold Bondelag sist uke.

 

Her kan du lese hele saken og behandlingen i VFK 

og Statens Vegvesen sin begrunnelse for å tillate redusert totalbredde på gang- og sykkelveien over matjorda.

 

Jordvern Vestfold håper dette vedtaket kan brukes til å spare matjord også mange andre steder i landet hvor det bygges gang- og sykkelveier.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg