Boligbygging på dyrka jord på Torød

Sigbjørn Fjærvoll

I et innlegg i TB sist uke tar Sigbjørn Fjærvoll et oppgjør med "gamle synder" - er det riktig at matjord som har ligget ubenyttete som fremtidige boligarealer gjennom mange kommuneplanrulleringer automatisk skal kunne bygges ned nå når jordvernet er strammet inn?

Ja, smart sentrumsutvikling kan redde både kommuneøkonomi og matjorda!

Debatt og spørsmål fra salen

Dette må kunne sies å være konklusjonen etter at Michael Fuller-Gee (sjefsarkitekt i Arendal), Geir Viksand (rådmann i Tønsberg) og Hans Hilding Hønsvall (utvalgsleder og fylkespolitiker, KrF) delte sine tanker på jordvernmøtet 6.april. Men er vi smarte nok i Vestfold?  

Dialogmøter med kommuner

Møte med UBA3 2017 18 04

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. For å skape større bevissthet rundt jordvern og å komme mer i inngrep med kommunene forsøker vi oss nå med dialogmøter. Sist uke var vi i Tønsberg.

Sigbjørn Fjærvoll ble gjenvalgt

Årsmøte i Jordvern Vestfold ble arrangert like etter det åpne jordvernmøtet og ble gjennomført uten dramatikk :) Årsmeldingen og diskusjonen rundt arbeidsplanen viser at foreningen er aktiv. Sigbjørn Fjærvoll ble gjenvalgt som leder.

Jordvernsak i Horten til Sivilombudsmannen

Kopstad syd

Jordvern Vestfold er svært kritiske til etablering av næringsareal på Kopstad. Både prosessen som har ledet til vedtatt nedbygging og selve vedtaket. Nå er saken sendt inn til Sivilombudsmannen.

temaveileder_landbruk 140.jpg

Ny temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

Landbruksdirektoratet, tidl. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas  ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned her
Rapport_Klimaskifte_for_jordvernet_130.jpg

Klimaskifte for jordvernet

Her kan du laste ned rapporten fra jordverngruppa. Klimaskifte for jordvernet.

Veileder Jordvern

Jordvernforeningen i Vestfold laget i 2001 en veileder "Jordvern -informasjon og idéer for jordvernere. Mye er fortsatt like aktuelt. Du kan laste den ned her.
Informasjon og ideer for jordvernere Jordvernhefte 2001.pdf
Kjerneområde landbruk veileder 130.jpg

Kjerneområde landbruk -nettveileder

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg