Hva jobber vi med i Jordvern Vestfold?

Årsmøtet vedtar hvert år en arbeidsplan som vi i styret følger opp. For øyeblikket er hovedfokus på oppfølging av Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA), ny InterCity/jernbanetrasé gjennom fylket, herunder trasévalg i Horten, samt økt samarbeid med de andre regionale jordvernforeningene. 2015 var dessuten spesielt med at det var lokal- og fylkesvalg, samt at FN hadde utpekt det til det internasjonale jordåret.

Bli medlem i Jordvern Vestfold?

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon. Foreningen har som hovedmål at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark. Foreningen er basert på personlig medlemskap.
 
Her kan du lese mer om kontingentsatser, laste ned innmeldingsskjema og få forklaring på hvordan du melder deg inn.

Hvorfor bli medlem?

Jordvern er ofte et "evig" arbeid mot myndigheter og utbyggere. Det er fort at en føler seg ensom i arbeidet.

 

Jordvern Vestfold har jobbet aktivt med og mot politikere, myndigheter og media i en årrekke. Vi er på mange kommuners høringsliste. Blir du medlem hos oss kan vi stå sammen i dette viktige arbeidet!

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg